ผู้ว่าเมืองคอน ยันไม่มีผู้ป่วย ไม่ปิดบังข้อมูล มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองเข้ม!!

1175
views

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีนโยบายปิดบังข้อมูลใดๆ ขอย้ำว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับวันนี้ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ) จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 252 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 1,469 ราย และไม่มีรอผลการตรวจ
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ยังช่วยลดการป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการ ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นการช่วยจังหวัดนครศรีธรรมราชในการควบคุมป้องกันโรค

// ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE