จังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ 2563-2564

848
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-254 ยืนยันจัดตามกำหนดเดิมแต่ลดเวลาจัดงาน จำกัดจำนวนคน และลดขั้นตอนให้กระชับ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้(28 ธ.ค.63) นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2563-2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563-1 มกราคม 2564 มีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในฐานะเจ้าภาพหลัก วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมยืนยันยังคงให้มีการจัดงานดังกล่าวเช่นเดิมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แต่ได้กำหนดให้มีการลดกิจกรรมลงจาก 5 กิจกรรม เหลือ 2 กิจกรรม คือกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เท่านั้น

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ยกเลิก ได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา กิจกรรมเดิน-วิ่งราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกำหนดการเดิมเริ่ม เวลา 18.00 น. กำหนดการใหม่เริ่มเวลา 22.40 น. สิ้นสุดเวลาเที่ยงคืนเศษ จำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 800 คน นั่งบนเก้าอี้เว้นระยะห่าง 1 เมตร จากเดิมไม่จำกัดจำนวนคน ส่วนพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีนิมนต์เฉพาะวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเท่านั้น ประมาณ 30 รูป และไม่มีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น.เดิมกำหนดจัดพิธีที่ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กำหนดใหม่จัดที่ลานโพธิ์ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำกัดการวางเก้าอี้ให้ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อวางสิ่งของตักบาตรจำนวน 500 ตัว เว้นระยะห่างตัวละ 1.50 เมตร(กรณีมาเป็นครอบครัวให้ยืนด้วยกันได้) นิมนต์พระสงฆ์-สามเณรออกบิณฑบาตเฉพาะวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเท่านั้น ประมาณ 30 รูป โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากาก 100 % เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ เป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องปรับลดจำนวนกิจกรรมจาก 5 กิจกรรมเหลือ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ และกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ แต่การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค จึงต้องเน้นการลดขนาดของงานลง ลดจำนวนคนที่เข้าร่วมงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้กระชับขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือเน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับอำเภอต่าง ๆ ที่มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ขอให้ปรึกษาหารือกับนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ โดยเฉพาะการลดขนาดของงาน ลดจำนวนคนและลดขั้นตอนการปฏิบัติให้กระชับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโรควิด-19 และที่สำคัญในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE