ธนาคารออมสินพักหนี้ เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (8 ม.ค.) วันแรก ในเขตพื้นที่กระทบโควิดรวม 28 จังหวัด

1613
views

8 ม.ค. เป็นวันแรกที่ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด ซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ เพื่อเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ระยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท

โดยลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115

เปิดลงทะเบียนวันนี้ ธนาคารออมสิน พักหนี้ ในพื้นที่สีแดง ที่เป็นพื้นควบคุมสูงสุด ของการแพร่กระจายของ CV-19 กว่า 28 จังหวัด ทั่วประเทศ ( คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ )

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE