‘เราชนะ’ สรุปแล้วแจก 3,500 ทั้งประเทศ แต่มี 4 กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ

4792
views

‘เราชนะ’ สรุปแล้วแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน ทั้งประเทศ 77 จังหวัด แต่มี 4 กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ เตรียมเสนอให้ ครม.เห็นชอบทางการ 19 ม.ค.นี้

วันที่ 15 ม.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ “เราชนะ” แจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30-35 ล้านคน และจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ 2.1 แสนล้านบาท แต่จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ และจะมีการเสนอให้ ครม.เห็นชอบทางการในวันที่ 19 ม.ค.นี้

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือ ยังยืนยันจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ได้มีการเลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่ลือ

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง
4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

「 บทความต้นฉบับ 」
‘เราชนะ’ สรุปแล้วแจก 3,500 ทั้งประเทศ แต่มี 4 กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ