การเมืองท้องถิ่นเมืองคอนคึกคัก!! ‘ดร.โจ หัวหน้าทีมสมนึก’ ยืนยันความพร้อม ลงชิงนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1944
views

การเมืองท้องถิ่นนครศรีธรรมราช คึกคัก “ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรี พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันนี้ (17 ม.ค.64) กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น “ทีมสมนึก” ภายใต้การนำทีม ของ ดร.กณพ เกตุชาติ หัวหน้าทีมสมนึก ว่าที่ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครลงชิงชัยสนามเลือกตั้ง ท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยืนยันความพร้อมด้วยการนำทีมบริหาร ที่ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช , ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง อดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช , นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ อดีตรองนายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.สุรโรจน์ นวลมังสอ อดีตรอง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายพูน แก้วภราดัย ลูกชายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช หลายสมัย นายวิทยา แก้วภราดัย

ทั้งนี้ทีมสมนึก ได้ตอกย้ำความพร้อมในการทำงานด้วยการเปิดตัวทีม ผู้ประสงค์ลงสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หรือ สท. ไว้ครบทั้ง 4 เขต รวมทั้งสิ้น 24 คน

โอกาสนี้ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ หัวหน้าทีมสมนึก ได้กล่าวถึงแนวนโยบายการบริหารงานภายใต้ทีมสมนึกว่า จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุข และการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ,จะเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาและสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้ดีและเพียงพอรองรับความต้องการของผู้บริโภค

การเร่งปรับปรุงพัฒนา และฟื้นฟูสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่เป็นศูนย์ออกกำลังกายของคนนครศรีธรรมราช และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสู่พี่น้องในชุมชนต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมทั้งการปรับปรุงบระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สร้างเมืองที่มีสวยงาม เป็นหน้าตาและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE