เมืองคอน ผ่อนคลายมาตรการ ให้เปิดร้านอาหาร ร้านน้ำชา

1367
views

จ.นครศรีธรรมราช ผ่อนปรนให้สถานบันเทิงสามารถปรับเป็นร้านอาหารปกติเปิดบริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้มในการป้องกันโรคโควิด-19

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติผ่อนคลายมาตรการให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนในวันนี้ 21 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ส่วน 1 ปัจจัยภายใน 2 ปัจจัยภายนอกของประเทศ 3 สิ่งบอกเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ว่าเราเข้มแข็งหรือไม่นั้นถึงจะคลี่คลายได้ ซึ่งปัจจัยภายนอกยังมีสถานการณ์แต่ก็ลดลง กลุ่มคัตเตอร์ที่ติดเชื้อนั้นหนักอยู่พี่บ่อนการพนันกับสถานบริการ

ซึ่งนครศรีธรรมราชจากที่มีคนป่วย 4 คน วันนี้ลดเหลือ 1 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3 คน และคนที่ติดเชื้อเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ในไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องประมาณ 40-50 คนนั้นทยอยกักตัวได้ครบทุกคนแล้ว และหากไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม

นครศรีธรรมราชจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด จะสามารถเป็นพื้นที่สีเหลือง หรือเขียวได้เลย จากการประเมินนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อมีการผ่อนคลายในเรื่องแรก คือ เรื่องของโรงเรียน ให้โรงเรียนสามารถเปิดได้ทำการเรียนการสอนได้หลังจากปิดมา 15 วัน ในการเปิดให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและให้มีชุดประเมินความพร้อมโรงเรียนตามที่ศึกษาธิการจังหวัดตั้งไว้

ฉะนั้นหากจะมีการสั่งปิดโรงเรียน ไม่เกิน 15 วันให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหากเกิน 15 วัน หรือเกินอำนาจหน้าที่ให้นำเข้ามาสู่คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณา

วานนี้เปิดเรียนวันแรกส่วนใหญ่จะมีความพร้อม 90% ในการเปิด มีเฉพาะโรงเรียนที่เป็นเด็กเล็กๆ และโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมได้ขอเลื่อนเวลาเปิดออกไปอีก 1-2 วัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนสถานบริการ อื่นๆ นั้นยังคงเป็นเหมือนเดิมซึ่งจะต้องมีการประมาณการก่อนในหลายพื้นที่ยังปิดอยู่ ซึ่งการเดินทางข้ามเขตจังหวัด การเปิดโอกาสการสัมผัสโรคจะมีมากขึ้น ฉะนั้นต้องเฝ้าระวังไว้ก่อน และต้องขอภัยในหลายหลายส่วนที่มีผลกระทบ คิดว่าคงจะได้ดูในมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกันต่อไป เรื่องของโรงแรมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะก็ยังห้ามอยู่ การจัดประชุมที่ไม่เกินคน 100 คนทำได้แต่ต้องเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หากเกิน 100 คน สามารถทำได้ แต่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่พื้นที่นั้น ๆ เข้าไปประเมินความพร้อมก่อน

ส่วนการอนุญาตให้เปิดตลาดสด หรือ การประกอบการเพื่อการยังชีพ เพื่อความจำเป็น และหลังจากที่มีข้อสงสัยว่าร้านค้าบางร้านเปิดได้เบื้องต้นได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปประเมินแล้ว ทั้ง ร้านน้ำชาต่างๆ ซึ่งเข้าใจว่าร้านค้า ร้านน้ำชาผู้ประกอบการรายย่อย มีความจำเป็นในการยังชีพเป็นวิถีชีวิต ให้สามารถเปิดบริการได้ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ส่วนในเรื่องของสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ต่าง ๆ เดิมห้ามเปิดให้บริการ แต่หากมีการปรับให้เป็นร้านอาหารธรรมดามีการผ่อนผันสามารถดำเนินการได้ตามความจำเป็นซึ่งเป็นวิถีชีวิตสามารถดำเนินการได้ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน…

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

SHARE