กกต.เคาะแล้ว! วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช

1456
views

1 ก.พ.64 – สำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ ออกเอกสารข่าวตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 ม.ค.2564 ซึ่งตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญ 2560 กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

โดยกกต.จึงออกประกาศกกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 08.00-17.00น. และจัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งแต่วันที่ 11- 15 ก.พ. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และสายด่วน 1444

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」

กกต.เคาะแล้ว! วันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE