‘เมืองคอน’ ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ไฟเขียว สถานบันเทิง สนามแข่งนก

996
views

จ.นครศรีธรรมราช – ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ไฟเขียวสถานบันเทิง-ประชุมสัมมนา ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต้องรอการพิจารณาในที่ประชุมฯสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2564 โดยที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งพื้นที่ระบาดหลักยังคงอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ในโรงงาน ตรวจพบผู้ป่วยจากการทำ Active Case เชิงรุก

ในส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ซึ่งไม่พบผู้ป่วยมาเกือบ 1 เดือนแล้ว อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 18 และคำสั่ง ศบค.ที่2/2564 รวมทั้งสถานการณ์ของ จ.นครศรีธรรมราช ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต่อไปได้ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง สนามแข่งนก การจัดประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รวมทั้งการผ่อนคลายการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด แต่ต้องมีหนังสือกำกับจากจัดหางานจังหวัดหรือแรงงานจังหวัด และสาธารณสุข ถ้าเกิน 20 คน ต้องให้นายอำเภอพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มด้วย ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต้องรอการพิจารณาในที่ประชุมฯสัปดาห์หน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจากได้ที่ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมของประเทศ และจากการประเมินของชุดปฏิบัติการที่ลงไปตรวจพื้นที่ หลังจากได้ผ่อนคลายมาตรการของจังหวัดไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้ที่ไปใช้บริการต่างๆ ด้วยดี ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

เช่น สถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ เปิดได้ตามปกติ แต่ได้จัดชุดปฏิบัติการลงไปประเมินอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน ได้กำหนดมาตรการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านผู้ประกอบการว่าได้ปฏิบัติตาม D-H-M-T-T มากน้อยแค่ไหน ด้านพนักงานที่ให้บริการหรือบริกรต้องปฏิบัติตัวเข้มด้วย บางกิจกรรมต้องใส่ถุงมือด้วย ด้านประชาชนผู้ไปใช้บริการต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการด้วยเช่นกัน ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วย และด้านการทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือไม่

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน สามารถจัดได้ แต่ต้องให้นายอำเภอ และสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา ในส่วนของสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ยังไม่ผ่อนคลาย ต้องรอการพิจารณาในที่ประชุมสัปดาห์หน้า ส่วนการแข่งนก กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ให้ดำเนินการได้ แต่ถ้าอะไรที่ดูแล้วเสี่ยงก็ให้นายอำเภอลงไปกำหนดดูแลกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

และให้มีการผ่อนคลายมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด ข้ามอำเภอภายในจังหวัด สามารถเดินทางและเคลื่อนย้ายได้กลุ่มละไม่เกิน 20 คน แต่ต้องมีหนังสือกำกับจากจัดหางานจังหวัด หรือแรงงานจังหวัด และให้สาธารณสุขธารณสุขประเมินเป็นรายๆ ไป แต่ถ้าเกิน 20 คน ต้องให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาเพิ่มเติมด้วย ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ให้รอคำสั่งจังหวัดอีกครั้ง นอกจากนี้ ในส่วนของด่านตรวจ/จุดตรวจคัดกรองทุกแห่ง ยังคงปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มข้นต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง ศบค.ที่ 2/2564 จ.นครศรีธรรมราช ปรับลดระดับพื้นที่สถานการณ์จากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่สีส้ม เป็นเป็นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่สีเขียว เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อมานานเกือบเดือนแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้ว แต่ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตนปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อย่างต่อเนื่องต่อไป ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสำนึกด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE