คนโสดแน่น! ลานเซ็นทรัลเวิลด์ แห่ร่วมบวงสรวง ขอความรัก ‘พระตรีมูรติ’ ครั้งใหญ่

1200
views

คนโสดแน่นลานเซ็นทรัลเวิลด์ แห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระตรีมูรติครั้งใหญ่

ฤกษ์ดี เต็มลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หนุ่ม-สาว ประชาชน แห่ร่วมพิธีบวงสรวงองค์ พระตรีมูรติ ขอเรื่องความรัก-การงานคึกคัก ภายใต้การควบคุมตามมาตรการอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีพิธีบวงสรวงพระตรีมูรติ โดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีบวงสรวง เมื่อเวลา 19.39 น. หน้าศาลพระตรีมูรติ ซึ่งเชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในการสักการะเพื่อขอพรให้พบคู่แท้ โดยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ได้มีการทำพิธีตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

สำหรับ พระตรีมูรติ เป็นเทพของศาสนาฮินดู มีประวัติกล่าวไว้ว่าพระตรีมูรติ (เทพทัตตาเตรยะ) เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ (นารายณ์) ที่รวมเทพทั้งสามไว้ในองค์เดียว มีเศียร 3 เศียร แทนพระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ มีสุนัข 4 ตัวติดตาม สุนัขเป็นตัวแทนพระเวททั้ง 4 และมีแม่โคศักดิ์สิทธิ์ติดตามด้วย 1 ตัว เสมือนเป็นการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามได้แก่ “พระพรหม พระอิศวร (ศิวะ) และพระวิษณุ (นารายณ์)” ไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว

พระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรักนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่เป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติ ทุกคืนในวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 21.30 น. บรรดาผู้ที่อยากสมหวังในความรักจะมาอธิษฐาน เพื่อให้ตนเองได้รับความสมหวังในความรักที่ปรารถนา

ตามตำนานไม่ได้กล่าวไว้ว่าเหตุใด “พระตรีมูรติ” นั้นถึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งความรัก แต่เนื่องจากเป็นการรวมตัวของ3เทพผู้ยิ่งใหญ่ และความรักนั้นก็มีพลังอานุภาพที่สุดในบรรดาพรทั้งหลาย ทำให้มีการมาขอพรกับเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด จึงทำให้เป็นความเชื่อต่อกันมาปากต่อปากว่าเป็นเทพแห่งความรักนั่นเอง

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」
คนโสดแน่น!แห่ร่วมบวงสรวงใหญ่พระตรีมูรติขอความรัก

ขอพรจาก “พระตรีมูรติ” เทพเจ้าแห่งความรัก ธรรมเนียมปฏิบัติ ต้องขอในคืนวันพฤหัส

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE