“กนกพร” เข้าปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เมืองคอนวันแรก

4409
views

นครศรีธรรมราช – เมื่อวันที่ 12 ก.พ.1564 นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะบริหารชุดใหม่ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกหลังจากชนะการเลือกตั้งและ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการใน อบจ.และในทุกระดับในจขังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมพลังมวลชนทั่วจังหวัดกว่า 1,000 คนเดินทางมาให้ต้อนรับ แสดงความยินดี ให้กำลังใจอย่างเนื่องแน่น

ซึ่งนางกนกพร เดชเดโช ได้เข้ากราบสักการะศาลพระพรหม ประจำ อบจ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายใน อบจ.ก่อนจะเดินขึ้นไปห้องทำงาน อบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรูปขนาดใหญ่ของนายวิฑูรย์ เดชเดโช อดีตนายกนครศรีธรรมราชและสามีของนางกนกพร เดชเดโช ที่เสียชีวิตไปแล้วนำมาแขวนไว้ด้านหลังเก้าอี้ทำงานนายก อบจ. โดยนางกนกพร ได้เข้าไปกราบรูปของนายวิฑูรย์ และใช้มือลูบใบหน้าก่อนจะเขย่งเท้าขึ้นจุมพิตหรือจูบบนภาพบริเวณซอกคอนายวิฑูรย์ ด้วยน้ำตานองใบหน้า หลังจากนั้นนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าพบอวยพระ แสดงความยินดี พร้อมยืนยันจะร่วมทำงานตามคำสั่งของนางกนพร อย่างเต็มความสามารถ ก่อนนายมนูญ จะเสนอแฟ้มงานแฟ้มแรกเกี่ยวกับการเตรียมการวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้นางกนกพร เซ็นรับทราบและสั่งการเป็นงานแรก พร้อมกันนี้นางกนกพร ยังฝากย้ำกับข้าราชการทุกคน ทุกกองในสังกัด อบจ.นครศรีธรรมราช ให้ตั้งใจและช่วยกันทำงานเพื่อล้านเมืองอย่างแท้จริง

หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้กลุ่มพลังมวลชนทั้งไทยพุทธ มุสลิม จากทั่วจังหวัดเข้าอวยพรแสดงความยินดี โดยคณะสื่อมวลชนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายวิมล หนูแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพฑูรย์ อินทศิลา อุปนายกสมาคมสื่อมวลชน ประธานศูนย์ข่าวนครศรีธรรมราช นายสุเชษฐ์ แรกรุ่น นายกสมาคมผู้สื่อข่างวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางกนกพร ได้กล่าวยืนยันกับคณะสื่อมวลชนว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดแนวทางกมารทำงานแบบนายวิฑูรย์ เดชเดโช อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อชื่อเสียงและวงศ์ตระกูล“เดชเดโช”และเพื่อโอกาสของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดไป โดยจะนัดพบปะหารือกับสื่อมวลชนเดือนละ 1 ครั้ง

“ขอให้ความมั่นใจกับชาวนครศรีธรรมราชทั้งหลายมั่นใจว่าตนจะปฏืบัติหน้าที่ตามที่เดินหาเสียง ยังคงยืนยันในคำสัญญาที่พูดว่า เลือก “กนพร” คนนคร ฯ จะได้สิ่งดี ๆ มากมาย อาทิ “อบจ.ยุคใหม่ เข้าถึง พึ่งได้” “สร้างงาน-เพิ่มรายได้” “เปิดรับเม็ดเงินท่องเที่ยวทุกมิติ” “ถนนดีทุกสาย” “รถไฟสายสั้น สัญจรชม.เร่งด่วน” “โลกใบใหม่ให้ลูกหลาน” “ทุกชีวิตปลอดพ้นภัยพิบัติ” “งบพัฒนาลงทุกพื้นที่” “หยุดขยะ จัดการครบวงจร” “ทุกศาสนา ประเพณีได้รับการดูแล” “ยกระดับนครทันสมัย ยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัด”

นางกนกพร เดชเดโช กล่าวว่า หลังจากแต่งตั้งรองนายก อบจ.และคณะผู้บริหาร รวมทั้งขั้นตอนที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบกับคำแถลงนโยบายของตนเสร็จสิ้นแล้ว ตนพร้อมจะเริ่มทำงานขับเคลื่อนภารกิจของ อบจ.นครศรีธรรมราช ตามอำนาจหน้าที่และนโยบายที่ประกาศไว้ในทันที โดยนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะเข้าไป ทำงานร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัด อบจ.ในทันที คือการระดมความพร้อม ของอบจ. รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยจะให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลลงปรับปรุงแหล่งน้ำสำคัญ ส่งหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปดูแลปรับปรุงบ่อบาดาลทุกพื้นที่ ให้พร้อมรองรับการจัดหาน้ำสำรองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต นอกจากนี้จะเร่งรัดสำรวจและปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบของอบจ. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามแผนของ อบจ.นครศรีธรรมราช

“ดิฉันมีความห่วงใยกับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ในรอบสองโดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดย อบจ.จะเร่งโครงการสร้างอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนแต่ละกลุ่มโดยเร็ว อบจ.จะสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำงานป้องกันโควิดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”.นางกนกพร เดชเดโช กล่าวย้ำในที่สุด.

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」

“กนกพร”หลังน้ำตาก่อนจุมพิตภาพ “วิฑูรย์ เดชเดโช”ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เมืองคอนวันแรก

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE