โฆษก ปชป. เผย เฉลิมชัย ตั้ง ส.ส. ชัยชนะ ผอ. เลือกตั้ง เขต 3 นครศรีธรรมราช

1029
views

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า

ขณะนี้เข้าสู่โหมดการหาเสียงเลือกตั้งเต็มรูปแบบ พรรคได้เตรียมการในทุกด้าน มี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ผู้รับผิดชอบภาคใต้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ดูแลยุทธศาสตร์โดยภาพรวม การจัดบุคลากรไปช่วยหาเสียง เตรียมคณะทีมกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงให้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และคอยติดตามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

โดยมีนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ให้มีการสื่อสารถึงประชาชนให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายพรรค จากการเข้าร่วมเป็นรัฐบาลโดย รัฐมนตรีของพรรคได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์มรวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้รับการดูแลมาก่อนก็ให้ได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าครองชีพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดราคาสินค้า เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเรื่องเบี้ยยังชีพ และผลงานในหลายด้าน รวมถึงการผลักดันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคมีความชัดเจนมีความจริงใจมาโดยตลอด

ที่สำคัญ การขับเคลื่อนการหาเสียงในพื้นที่เขตเลือกตั้ง มีความสำคัญมากที่จะต้องหาบุคคลที่มีศักยภาพ และมีความสามารถ เพื่อเป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค จึงได้แต่งตั้งให้ นายชัยชนะ เดชเดโช เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสามารถ เป็นแม่ทัพในการสู้ศึกเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้

พรรคไม่ได้มีความกังวลใจกับการแข่งขันในครั้งนี้ ยินดีที่มีหลายพรรคได้ส่งผู้สมัคร ผมย้ำอยู่เสมอว่าทุกพรรคมีสิทธิส่งผู้สมัคร เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ประชาชนผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ มีความรักความผูกพัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้

#พรรคประชาธิปัตย์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE