“อภิชาต” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครฯ แจงคุณสมบัติครบ ไม่ได้ถือหุ้น-เป็นบก.นสพ.

1222
views

“อภิชาต” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ทีมพลังเมืองนคร แจงคุณสมบัติครบ ไม่ได้ถือหุ้น-เป็นบรรณาธิการ นสพ. “มติมหาราษฎร์”

1 มีนาคม 2564 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หมายเลข 2 ทีมพลังเมืองนคร กล่าวปราศรัยบนเวทีหาเสียง ที่ลานกิจกรรมชุมชนเพชรจริก เมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ตามที่ปรากฏมีบุคคลและกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข้อมูลบางประการทางสื่อมวลชนและสื่อสังคม มีเจตนาที่จะทำให้ผู้รับข่าวสาร เข้าใจว่า ตน ขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง และมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยอ้างหนังสือด่วนที่สุด ของกรมศิลปากร ถึงศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระบุว่า มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้ง การพิมพ์ พ.ศ.2550 เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อ “มติมหาราษฎร์” อันเป็นลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนั้น

นายอภิชาตกล่าวว่า ตนขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2527 ได้ร่วมกับเพื่อนร่วมธุรกิจจัดตั้ง “บริษัท สำนักพิมพ์สัญญลักษณ์ จำกัด” เพื่อทำธุรกิจพิมพ์และจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชื่อ “มติมหาราษฎร์” โดยตนได้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ และจดแจ้ง ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2528 ตนได้ถอนตัวออกจากบริษัทดังกล่าว โดยลาออกจากกรรมการบริษัท พร้อมกับจดแจ้งการลาออกจาก บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ดังกล่าว โดยดำเนินการแจ้งต่อ กองบังคับการตำรวจสันติบาล กรมตำรวจ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการพิมพ์ตามกฎหมายในขณะนั้น เป็นที่เรียบร้อย โดยมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เป็นบุคคลอื่น ตนจึงพ้นจากหน้าที่เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนั้น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบใดๆทางกฎหมายในฐานะเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาอีกเลย

“หลักฐานการจดแจ้ง เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ “มติมหาราษฎร์” ของบุคคลอื่น นับจากประมาณปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา มีปรากฎชัดเจนอยู่ในฐานข้อมูลของกรมศิลปากรเอง สามารถสืบค้นรายการจดแจ้งดังกล่าวได้” นายอภิชาตกล่าว

นายอภิชาต กล่าวอีกว่า ทราบต่อมาว่า ประมาณกลางปี พ.ศ.2528 หนังสือพิมพ์มติมหาราษฎร์ได้หยุดตีพิมพ์และจำหน่าย พร้อมๆกับบริษัท สำนักพิมพ์สัญลักษณ์ จำกัด ได้หยุดดำเนินกิจการ จวบจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาติดต่อกันผ่านมาแล้วร่วม 35 ปี ไม่ปรากฏว่า หนังสือพิมพ์ มติมหาราษฎร์ ได้ตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายอีกเลย ขณะเดียวกันปัจจุบัน บริษัท สำนักพิมพ์ สัญญลักษณ์ จำกัด มีสถานะเป็น “บริษัทร้าง” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งในประการสำคัญคือ ไม่มีชื่อของตนร่วมอยู่ในรายชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ดังปรากฏข้อเท็จจริงอยู่ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

“ดังนั้น ผมจึงไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แต่อย่างใด” นายอภิชาต กล่าว

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หมายเลข 2 เปิดเผยด้วยว่า เรื่องนี้เคยชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ก.ก.ต.) ในกรณีข้อสงสัยดังกล่าว มาครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของตน เมื่อคราวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อสงสัยขึ้นมาอีก จึงเป็นเรื่องของ กกต.ที่จะต้องพิจารณาตามกระบวนการ ซึ่งตนจะได้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน และเสนอคำชี้แจง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครั้งนี้

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」

“อภิชาต”แจงคุณสมบัติครบ ไม่ได้ถือหุ้น-เป็นบก.นสพ.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE