ไม่ต้องค้ำ! ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

964
views

ข่าวดีจาก ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกร พร้อมปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

โดยเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งข่าวดีกับเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน
– กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
– ไม่ต้องใช้หลักประกัน
– แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน
– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
– ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64

คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ
-เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
-เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.
-อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะใช้บริการกับ ธ.ก.ส. สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินสามารถส่งคำขอได้ทาง LINE Official BAAC Family และหลังจากรับเรื่องแล้ว ธ.ก.ส. จะนัดหมายเพื่อทำสัญญา ณ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนาของลูกค้า ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายการอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการดังกล่าว ดังนั้น ขอให้โปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากช่องทางที่ ธ.ก.ส. กำหนด

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」

ไม่ต้องค้ำ! ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉิน รายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

↗️
SHARE