เมืองคอนเตรียมเปิด “ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

3602
views
“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

วันนี้(7 ม.ค.61) ที่บริเวณตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เครือข่าย OTOP และสัมมาชีพจากอำเภอทุ่งสง จำนวน 30 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและแนวทางการบริหารจัดการตลาด ณ ตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการตลาด สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตจากชุมชน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีเงินหมุนเวียนภายในตลาดดังกล่าวโดยเฉลี่ย700,000-1,000,000 บาท ทั้งนี้การเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการจัดตั้งเป็นตลาดใต้เสา ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง โดยมีเป้าหมายให้เป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ของอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน 2561นี้

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

สำหรับตลาดใต้เคี่ยมหรือหลาดใต้เคี่ยม ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ โดยภายในตลาดดังกล่าวมีการตกแต่งซุ้มร้านค้าด้วยวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน มีซุ้มจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ซุ้ม โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร สมุนไพร อาหารทะเล ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก เครื่องดื่ม และสินค้าแฮนด์เมดหลากหลายรูปแบบ ที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจะใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดขยะและมลพิษ โดยตลาดดังกล่าวจะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อุไรวรรณ/ข่าว / ขอขอบคุณภาพจากทีมงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช / 7 มกราคม 2561

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

“ตลาดใต้เสา” ทุ่งสง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE