เทศบาลเมืองคอน จัดชุด อสม. ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ตลาดเสาร์-อาทิตย์

1053
views

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดชุด อสม. ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ตลาดเสาร์-อาทิตย์ เน้นการสวมหน้ากาก ล้างมือ
วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 06.30- 12.00 น ณ ตลาดสดเสาร์ – อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณประตูทางเข้า – ออก ตลาดสดเสาร์ – อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตามนโยบายการปฎิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ลงพื้นที่จุดในการให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้ที่มาใช้บริการมีความอุ่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการภายในตลาดแห่งนี้.

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE