ว่าที่นายกเล็กเมืองคอน เตรียมยกเครื่องระบบประปา ยกเป็นวาระเร่งด่วนแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหลังจมปลักกว่า 8 ปี

2022
views

นครศรีธรรมราช – ว่าที่นายกเล็กเมืองคอนเตรียมยกเครื่องระบบประปา ยกเป็นวาระเร่งด่วนแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหลังจมปลักกว่า 8 ปี ขณะที่ชาวบ้านเสนองดขยายเขตบริการให้ท้องถิ่นใกล้เคียงเหตุ กปภ.เข้ารับผิดชอบแล้ว

วันนี้ (30 มี.ค.) หลังจากชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและยังนำลูกทีม “สมนึกงานคือชีวิต” เข้าสู่สภารับตำแหน่ง ส.ท.ได้ครบทั้ง 24 ที่นั่ง นายกณพ เกตุชาติ ว่าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยว่าที่ทีมบริหาร ได้เข้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนคร (ทน.) นครศรีธรรมราช และตรวจสถานีสูบน้ำท่าใหญ่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช สถานีสูบน้ำดิบของ ทน.นครศรีธรรมราช ซึ่งระบบประปาของ ทน.นครศรีธรรมราชมีปัญหาเรื้อรังอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งคุณภาพของน้ำที่ตกต่ำ การขาดแคลนน้ำในระบบจำหน่าย รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการ ที่แม้ในช่วงฤดูน้ำหลากกลับขาดแคลนน้ำไม่แตกต่างกับฤดูน้ำแล้ง

นายกณพ เปิดเผยว่า น้ำต้นทุนขณะนี้น่าจะมีความเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งมีฝายชลประทานที่ยังล้น ขณะนี้มีการสูบส่งไปยังโรงกรองชั่วโมงละ 1,500 ลบ.ม. ขณะนี้ได้รับคำเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ในการดำเนินและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนและนโยบายที่วางไว้คือการยกเครื่องระบบประปาให้มีความมั่นคง

สำหรับระบบประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งกลายเป็นระบบที่มีปัญหาและเป็นข่าวที่ถูกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องทุกปี จนสร้างความเอือมระอาให้แก่ผู้ใช้ประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถูกให้ความสำคัญเพียงแค่ปัญหาจากการเมืองฝ่ายตรงข้าม ปัญหานี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายของนายกณพ เกตุชาติ

นางพวงศรี ชูสุวรรณ ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยืนยันว่าปัญหาระบบประปาที่ประชาชนได้รับนั้นมีมาอย่างยาวนานทั้งเมืองนครประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ไหลขึ้นมากลายเป็นน้ำแดงเหมือนชา จะอย่างไรไม่พัฒนาส่วนมากที่ส่งมาไม่ได้ดีทั้งนั้น และครั้งนี้ต่างมีความหวังในเรื่องการเร่งแก้ไขปัญหาให้ประปาอย่างเร่งด่วน

ไม่แตกต่างจากนายเจริญ จุทอง และนายเริกรื่น ทองเกรียญ ได้เรียกร้องให้เทศบาลเร่งหาแหล่งน้ำดิบ และขอให้งดขยายเขตไปยังท้องถิ่นใกล้เคียงเพราระท้องถิ่นใกล้เคียงนั้นมีการประปาส่วนภูมิภาคดูแลอยู่แล้ว จะบรรเทาปัญหาไปได้มาก

「 บทความต้นฉบับ 」

วาระเร่งด่วน! ว่าที่นายกเล็กเมืองคอนเตรียมยกเครื่องระบบประปาหลังมีปัญหามากว่า 8 ปี

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE