ปปท.ตรวจสอบงบโครงการขุดลอกคลองด้วยงบเร่งด่วนที่เมืองคอน พบผู้รับเหมาขุดสระในที่ดินตัวเอง –โครงการไม่เสร็จเบิกเงินครบ

11095
views

โป๊ะเช๊ะ! ปปท.ตรวจสอบงบโครงการขุดลอกคลองด้วยงบเร่งด่วนที่นครศรีธรรมราช พบผู้รับเหมาขุดสระในที่ดินตัวเอง –โครงการไม่เสร็จเบิกเงินครบ

ที่ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.ตรวจโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ใช้งบกลางวงเงิน 11,892 ล้านบาท จำนวน 18,000 โครงการ โดยกำหนดวงเงินจัดจ้างในแต่ละพื้นที่โครงการไม่เกิน 500,000 บาท กระจายไปทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของนครศรีธรรมราช ได้รับโครงการนี้จำนวน 336 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 107,975,100 บาท

โดยล่าสุดที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ ปปท นายสุภาพ ศิริ ผอ.กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ และ กอ. รมน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจจำนวน 21 โครงการ รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6.892 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าขนย้ายดินที่ขุดไปทิ้งจำนวน 735,386 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีจำเพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อพิรุธและความผิดปกติอย่างมากจำนวน 17 โครงการ โดยแยกพฤติการณ์ได้คือ 1.มีปริมาณงานขนย้ายดินไปทิ้งในเอกสาร ปร.4 มีค่าขนย้ายดินไปทิ้งทุกโครงการรวมวงเงิน 735,386 บาท แต่พบว่าทุกโครงการไม่ได้มีการนำดินไปทิ้งแต่กลับมาทำคันบ่อแทน

ประเด็นที่ 2 มีการขุดลอกสระเก็บน้ำ 13 บ่อกลับทำในที่ดินส่วนบุคคล ไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ พบว่ามีผู้รับเหมาที่เข้าดำเนินการไปดำเนินการในที่ดินของตัวเอง มีการกำหนดราคาไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ประเด็นที่ 3 โครงการขุดสระในพื้นที่ หมู่ 16 ตำบลทุ่งปรัง เมื่อตรวจสอบโครงการกลับพบว่าดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังเป็นพื้นที่ของเอกชนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนไปเสร็จแล้ว นอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้รับจ้างดึงโครงการไปขุดสระน้ำในที่ดินของคู่สมรสของผู้รับจ้างเอง

โดยทั้งหมดที่มีการตรวจ 21 โครงการพบความผิดปกติถึง 17 โครงการขณะนี้เจ้าหน้าที่ ปปท.อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปแล้ว

↗️
SHARE