อบจ.เมืองคอน เร่งสำรวจพื้นที่สร้างท้องฟ้าจำลองหอดูดาว ที่ ต.นาสาร อ.พระพรหม

2588
views

นครศรีธรรมราช – นางกนกพร เดชเดโช นายกอบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะทำงาน ตรวจดูสถานที่เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ได้เห็นความสำคัญศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคใต้ ให้นักเรียน เรียนรู้มิติใหม่ๆ จัดสร้างศูนย์ท้องฟ้าจำลอง ได้ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เตรียมพื้นที่ ต.นาสาร อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง ด้านดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลก โดยนำโครงการดังกล่าวขออนุมัติสภาอบจ. ต่อไป

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายยกของเรานางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะที่เป็นนายกหญิงคนแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใค้สโลแกน ใจถึงพึ่งได้

อันดับแรกที่จะทำเพื่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คือด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เพราะคุณภาพชีวิตต้องมาก่อน ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตไม่ดีก็จะเป็นเรื่องที่แย่เป็นอย่างมาก

อบจ.จังหวัดนครศรีธรรมราช เลยเล็งเห็นความสำคัญของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ และโดยเฉพาะอำเภอที่มีความพร้อมคือ อำเภอพระพรหม เรามี สจ.ที่มีคนหนุ่มไฟแรง มีความตั้งใจพัฒนาบ้านเมือง ให้ความสำคัญในการพัฒนา อบจ.ก็เหน็นความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ขยายพื้นที่มานอกเมืองซึ่งอำเภอพระพรหมเป็นศูนย์กลาง ของศูนย์ราชการ

วันนี้เห็นว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางที่จะต้องสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มิติใหม่ๆ ซึ่ง นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.ในฐานะคณะกรรมาธิการงบประมาณปี 2564 ขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลนาสาร ที่ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะสร้างศูนย์ท้องฟ้าจำลอง เป็นการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งทราบข่าวเรื่องนี้จากท่านนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประกาศแถลงนโยบายสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง เพราะเป็นเรื่องสำคัญและยินดีกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจะนำโครงการดังกล่าวเข้าสู่สภาอีกครั้ง

「 บทความต้นฉบับ 」

เร่งสำรวจพื้นที่สร้างท้องฟ้าจำลองหอดูดาวที่ ต.นาสาร อ.พระพหรม

↗️
SHARE