ด่วน !! เมืองคอน พบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ เพิ่ม 1 ราย แจ้งผู้ร่วมงานเลี้ยงร้านดังกักตัว 14 วัน

2184
views

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานเช้านี้ (7 เม.ย.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งผู้ร่วมงานเลี้ยงที่ร้าน โก-ร็อค เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 หากมีไข้ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือหายใจเหนื่อย ให้สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากผู้อื่น เดินทางโดยรถส่วนตัว และไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

ส่วนกรณีที่ยังไม่มีอาการให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดแถลงข่าวรายละเอียด ในบ่ายวันนี้

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE