เมืองคอน เพิ่มความเข้มป้องกันโควิด-19 ควบคู่การป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

1429
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับนายอำเภอเพิ่มความเข้มในการป้องกันโรคโควิด-19 ควบคู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้(7 เม.ย.64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้กระจายไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ใหม่ที่มาจากสถานบริการ สถานบันเทิงจากกรุงเทพฯ ประกอบการใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ทำให้มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตนได้สั่งการด่วนไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ เริ่มตั้งแต่เช้าวันนี้(7 เม.ย.64) เป็นต้นไป ดังนี้

1.ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านสกัด(ร่วมกับตำรวจและความปลอดภัยทางถนน) คัดกรอง และค้นหาเชิงรุกในหมู่บ้านชุมชนที่มีเหตุสงสัยว่าเสี่ยง ในส่วนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชให้เพิ่มการคัดกรองที่สนามบิน และสถานีรถขนส่งหรือโดยสารทุกแห่ง

2. กวดขันให้ถือปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคอย่างจริงจัง เน้นเป้าหมาย สถานบริการ ร้านค้าหรือสถานที่ที่ประชาชนใช้จำนวนมาก และตลาดทุกแห่ง

3. เตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่กักกัน (quarantine)

4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะทุกแห่งให้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบเข้มข้น และมีการจัดการให้ผู้จัดหรือเจ้าของสถานที่ที่จัดงานดังกล่าวร่วมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น

5.ให้นายอำเภอเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการสร้าง new normal อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุเคลื่อนไหวตามข้อใดให้รายงานจังหวัดเป็นระยะ ๆ.

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE