ตร.รับลูกขนส่งฯ ไม่จับ ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน

851
views

ตร.ขานรับไม่จับใบขับขี่หมดอายุ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 กรมขนส่งทางบก งดต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว ย้ำสามารถใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 14 เมษายน ถึง ผบช.น.,ภ.1-9,ก.,ทท.,สตม.,ตชด.,สอท. และ ปส.

อ้างถึง ประกาศกรมการขนส่งทางบก ลง 13 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และการดำเนินการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค. 0415.6/2564 ลง 13 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึง 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว

จึงให้ทุกหน่วยพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดกับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในกรณีดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือ

「 บทความต้นฉบับ 」

ตร. เด้งรับ ขนส่ง ไม่จับ ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE