ผู้ว่าฯ เมืองคอน ลั่น!! หากพบหมู่บ้าน/ชุมชนใดมีความเสี่ยงสูง สั่งปิดหมู่บ้าน/ชุมชนทันที

4960
views

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมติเพิ่มรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 …

ระบุหากพบหมู่บ้าน/ชุมชนใดมีความเสี่ยงสูง ให้คณะกรรมการในพื้นที่สั่งปิดหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ และห้ามเด็ดขาดสำหรับการแสดงคอนเสริ์ต การแสดงดนตรี และกิจกรรมรำวงเวียนครก

วันนี้(16 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการออกมติเพิ่มเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ประกอบด้วย มาตรการการเฝ้าระวังโรค มาตรการการป้องกันโรค มาตรการควบคุมโรค การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และมาตรการรองรับการตั้งด่าน/จุดตรวจป้องกันโรค นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสามารถดำเนินการได้ตามเหมาะสมหรือคณะกรรมการควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่เห็นสมควร อย่างยิ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังโรค ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบว่ามีหมู่บ้านหรือชุมชนใดที่มีความเสี่ยงสูง มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก

ให้คณะกรรมการระดับพื้นที่สามารถสั่งปิดหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงได้แต่ไม่เกิน 7 วัน พร้อมทั้งให้สามารถยกระดับมาตรการการป้องกันโรคของจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ให้มีการเข้มงวดการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับมติ ของ ศบค. และในส่วนของการจัดงานตามประเพณีนั้น สามารถดำเนินการได้แต่ต้องพิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลาการจัดงาน และสถานที่จัดงาน แต่ห้ามเด็ดขาดสำหรับกิจกรรมการแสดงคอนเสริ์ต การแสดงดนตรี และกิจกรรมรำวงเวียนครก

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE