เมืองคอนเข้ม!! หลังพบติดเชื้อโควิดสะสมกว่า 50 ราย ย้ำ !! 18 จังหวัดเสี่ยง มานครฯต้องกักตัว

2065
views

พ่อเมืองคอน สั่งตั้งด่านสกัดคัดกรองโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเกิน 50 ราย พร้อมให้กัก 14 วัน สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม, ภูเก็ต, โคราช, นนทบุรี, สงขลา, ตาก, อุดรธานี, สุพรรณบุรี, สระแก้ว, ระยอง และขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.64 สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุดมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 11 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 5 ราย ,เชียรใหญ่ 3 ราย, พรหมคีรี 2 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย รวมยอดสะสมในช่วงเดือน เม.ย.64 จำนวน 54 รายแล้ว

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้นจนมีพื้นที่ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ควบคุม 59 จังหวัด และควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ดังนั้นเพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงให้นายอำเภอต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค

โดยให้ตั้งด่านสกัด คัดกรอง และดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับคนเดินทางข้ามเขตจังหวัด และข้ามเขตอำเภอทุกแห่ง ในการตั้งด่านให้ค้นหาเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่และดำเนินการบุคคลผู้มีอาการเสี่ยงโควิด-19 ให้คุมไว้สังเกตอาการ แยกกัก และหรือกักกัน 14 วัน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องที่หรือท้องถิ่นกำหนด, บุคคลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้กักกัน 14 วัน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องที่หรือท้องถิ่นกำหนด

บุคคลผู้เดินทางเข้ามาจากจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุด และไม่มีอาการเข้าข่ายเสี่ยงติดต่อโรคติดต่อโควิด-19 ให้โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนข้อมูลประวัติตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด และบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 รายใดๆ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลากักกัน 14 วัน ให้กักกัน ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องที่หรือท้องถิ่นกำหนด

และหากพบว่าผู้นั้นฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งได้มีมาก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้กักกัน หรือกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบกำหนด ให้ควบคุมตัวเพื่อกักกันและดำเนินคดีทันที และให้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งที่เอกเทศเพื่อกักกันผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเสี่ยงติดโรคติดต่อโควิด-19 ในท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคท้องถิ่นกำหนด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE