ผู้ว่าฯเมืองคอน กำชับนายอำเภอเร่ง 7 มาตรการสำคัญ เพื่อควบคุมโรคโควิด-19

2627
views

ผู้ว่าฯเมืองคอน กำชับนายอำเภอเร่ง 7 มาตรการสำคัญเพื่อควบคุมโรคโควิด-19

วันนี้(19 เม.ย.64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำชับนายอำเภอต่าง ๆ ให้เร่งดำเนินการ 7 มาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

1.เร่งค้นหาและสอบสวนโรคให้เร็วกว่าเดิม

2.ต้องกักกัน 14 วันอย่างจริงจัง

3.เร่งส่งตรวจเชื้อหาโควิด- 19 ในรายที่สัมผัสใกล้ชิดและเสี่ยงสูงให้แล้วเสร็จใน 7 วัน

4.เร่งบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด หากจำเป็นก็ให้จำกัดหรือลดการสัมผัสโรคเฉพาะพื้นที่ให้เร็วที่สุด

5.ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองและเขตชุมชนในการจัดการควบคุมโรคให้เป็นที่ยุติใน 7 วัน

6.ให้ทุกโรงพยาบาลพร้อมรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมรับผู้ป่วยทันที

↗️
SHARE