เมืองคอน ยังน่าห่วง! ยอด’โควิด-19’วันนี้เพิ่ม 13 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 78 ราย รักษาหาย 1 ราย

2235
views

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 13 ราย มีภูมิลำเนาใน อ.เฉลิมพระเกียรติ 8 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.สิชล 1 ราย อ.พรหมคีรี 1 อ.ท่าศาลา 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 78 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 77 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย

สถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกเมษายน จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

ขณะที่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำชับนายอำเภอต่างๆ ให้เร่งดำเนินการ 7 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

1.เร่งค้นหาและสอบสวนโรคให้เร็วกว่าเดิม

2.ต้องกักกัน 14 วันอย่างจริงจัง

3.เร่งส่งตรวจเชื้อหาโควิด-19 ในรายที่สัมผัสใกล้ชิดและเสี่ยงสูงให้แล้วเสร็จใน 7 วัน

4.เร่งบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด หากจำเป็นก็ให้จำกัดหรือลดการสัมผัสโรคเฉพาะพื้นที่ให้เร็วที่สุด

5.ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง และเขตชุมชนในการจัดการควบคุมโรคให้เป็นที่ยุติใน 7 วัน

6.ให้ทุกโรงพยาบาลพร้อมรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

7.ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมรับผู้ป่วยทันที

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE