ประกาศ!! 7 ขั้นตอน สำหรับผู้มาตรวจ COVID-19 ของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

4390
views

ประกาศ !!!! 7 ขั้นตอนสำหรับผู้มาตรวจ COVID-19 ของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช สถานที่ : อาคารด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก (คลินิกพิชิตหวัด ARI)

1) รอ คิวเข้าทำบัตร ในเต็นท์ เบอร์ 4 ทำบัตรผ่านระบบ line สิ่งที่ต้องเตรียม >> บัตรประชาชน

2) ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

3) ทำบัตร – รับใบนำตรวจ A5 รับเอกสาร และแสดงหมายเลขที่อยู่บนมุมขวาให้กับพยาบาลและแพทย์

4) ซักประวัติที่โต๊ะพยาบาล เอกสารใบนำตรวจ ให้เก็บไว้กับตัว(เก็บไว้ที่ผู้มารับบริการ)

5) พบแพทย์เพื่อทำเอกสาร ( *** กรณี ขอใบรับรองแพทย์ ต้องแจ้งแพทย์ ณ จุดนี้เท่านั้น*** )

6) พบพยาบาลหลังพบแพทย์ เพื่อเตรียม เอกสารในการส่งตรวจ

7) ยื่นเอกสารและชำระเงิน ที่การเงิน ( ผู้มารับบริการทุกคนต้องผ่านจุดนี้ )

▶ กรณีมีเก็บสิ่งส่งตรวจ รอที่เต็นท์ด้านข้างตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ การเก็บสิ่งส่งตรวจ จะมี *** วันละ สอง รอบ คือ 11.00 น. และ 15.00 น.

▶ กรณีมียากลับบ้านให้รอบริเวณเต็นท์ด้านหน้าสำหรับรอรับ ยา (จะมีเภสัชกรนำยาไปให้ )

▶ กรณี ต้องการ ใบรับรองแพทย์ว่ามารับการตรวจ ในวันนี้ให้ แจ้งแพทย์ ณ จุดเบอร์ห้า ห้องตรวจแพทย์เท่านั้น หาก มาแจ้ง หลังจากกระบวนการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องเข้า กระบวนการใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบการออกใบรับรองแพทย์จะต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของแพทย์เท่านั้น พยาบาลไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์แทนได้ ***

▶ กรณี ต้องการใบรับรองแพทย์ว่าผลการตรวจโควิด เป็น ลบ จะออกให้ ในวันถัดไป ในเวลา 10.00 น. ของ แต่ ละวัน ( เนื่องจาก การออกผล เป็น ความลับของผู้ป่วย ไม่ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่แจ้งผล ให้ กระทำ โดยแพทย์ เท่านั้น )

▶ กรณีถามผลตรวจ สามารถทำได้ หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดย โทรศัพท์ ที่ เบอร์ 075-340250 ต่อ 7664

กรณีเรื่องค่าใช้จ่าย หาก เข้าข่าย เป็น ผู้ต้องสอบสวนโรค (PUI) หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หา ไม่ใช่ทั้งสองกรณี นี้จะมีค่าใช้จ่าย หรืออาจจะ ไม่ได้ รับการส่งสิ่งส่งตรวจ (swab จากสารคุดหลั่งใน จมูก และ คอ) ขึ้นกับวินิจฉัย ของแพทย์

↗️
SHARE