เน็ตราคาถูก! ‘รมช.แรงงาน’ ลั่น ‘ซิมแรงงาน’พร้อมให้บริการแล้ว 4 Mbps. ไม่ลดสปีด

1143
views
ซิมแรงงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า “ซิมแรงงาน” ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการแล้ว ลงทะเบียนขอรับซิมการ์ด ในอัตราค่าบริการถูกที่สุดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2564

 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า เนื่องจากการฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการนั้น มีหลายหลักสูตรปรับการฝึกผ่านระบบออนไลน์ ทั้งรองรับ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้การฝึกดังกล่าวจะมีจำนวนคนไม่เกินกว่าที่รัฐบาลกำหนดก็ตาม

ซึ่งมีการปรับแผนการฝึกผ่านระบบออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว จึงต้องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม ที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมให้มากขึ้น จึงได้ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับซิมการ์ดไว้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ซิมแรงงาน

โดยบริษัทฯ สนับสนุนซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps. ไม่ลดสปีด อัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาท ต่อซิมการ์ด ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาท ต่อการใช้งาน 30 วัน

โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม แนบยื่นการลงทะเบียนขอรับซิมการ์ดผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ https://shop.totmobile.net/shop/products/StartupSimforlabor.aspx\

“การบูรณาการความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะทำให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ปรับตัวกับเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล และตอบโจทย์การเข้ารับบริการจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

ซิมแรงงาน

「 บทความต้นฉบับ 」

เน็ตราคาถูก! ‘รมช.แรงงาน’ลั่น’ซิมแรงงาน’พร้อมให้บริการแล้ว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE