เมืองคอน น่าตกใจ! ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ยิ่งพุ่ง 21 ราย

3806
views

เมืองคอน น่าตกใจ! ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ยิ่งพุ่ง 21 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา เวลา 12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 21 ราย มีภูมิลำเนาใน อ.พรหมคีรี 8 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.พระพรหม 4 ราย อ.หัวไทร 1 ราย และ อ.ปากพนัง 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 99 รายราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 98 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย

นายแพทย์ จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจากนี้ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการจะเข้ารับการรักษาและดูแลจากโรงพยาบาลแต่ละอำเภอ

แต่หากผู้ป่วยรายใดมีอาการปอดบวมหรือมีอาการปานกลาง จะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย

นายแพทย์ จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวขอความร่วมมือจากประชาชนว่า ในห้วงระหว่าง 2-3 สัปดาห์จากนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนใช้มาตรการสูงสุดในการป้องกันตัวเองและเฝ้าระวังโรค ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้านพักอาศัย หมั่นทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างในพื้นที่ต่างๆ มีการตรวจวัดอุณหภูมิบ่อยๆ

รวมทั้งหากจำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะให้มีการลงทะเบียนหรือติดตั้งแอฟไทยชนะทุกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งข่าว กรณีที่มีการแพร่ของเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับสถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกเมษายน จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

↗️
SHARE