สุราษฎร์ฯ เพิ่ม 1,000 เตียงสนาม คาดผู้ป่วยโควิดพุ่งปลายเดือนนี้!

1106
views

หลังจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่2323/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย.64 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.64 เป็นต้นไปนั้น

โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 แล้ว ประชาชนยังเกิดความตื่นตัวนำหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสวมใส่ติดตัวตลอด รวมทั้งหน่วยงานราชการและ สถานประกอบการต่างๆ มีประกาศแจ้งเตือนให้สวมหน้ากากอนามัยก่อน เข้าสถานที่ได้กลับมาเข้มงวดอีกครั้ง รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดทุกแห่ง ได้ประกาศเตือนให้ทุกคนในตลาดต้องสวมหน้ากาก และห้ามบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากเข้าในตลาด เช่น ตลาดสำเภาทอง ตลาดดอนนก เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และที่ตลาดนัดซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานีฝ่าฝืนไม่ขายสินค้าให้ และหากพ่อค้าแม่ค้าคนใดยังขายของให้กับผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก อนามัย จะสั่งให้หยุดขายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ทันที

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พบผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา ( 20 เม.ย.64 ) จำนวน 22 รายมาจากการตรวจกลุ่ม เสี่ยง 431 ราย โดยยอดผู้ป่วยลดลงจากวันก่อน 25 รายแต่ยังสูงทำให้มีผู้ป่วยสะสม 232 ราย (ยังไม่รวมผลวันนี้)และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนี้เนื่องจากยังรอผลการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง

นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าสำหรับช่วงนี้พยายามที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือไม่มีอาการไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพินให้เต็มก่อนและโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นแห่งที่ 2 ได้ 200 เตียงและสามารถขยายได้เต็มที่ 750 เตียง โดยภาพรวมของโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถขยายได้ถึง 1,000 เตียงโดยผู้ป่วยตอนนี้มี 200 กว่ารายซึ่งคาดการณ์สถานการณ์เลวร้ายที่สุดในช่วงนี้ไม่น่าจะเกิน 700 -1,000 ราย ซึ่งเรื่องเตียงไม่น่าจะมีปัญหา

ส่วนเรื่องแล็ปหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีสามารถตรวจได้วันละประมาณ 1,500 เคสหรือชุดทดสอบตรวจได้วันละ1,500 ชุดซึ่งทุกวันนี้จำนวนที่ส่งตรวจวันละ 700 ชุด ถ้าค้นหาเชิงรุกอาจจะต้องใช้ชุดทดสอบเพิ่มในช่วง 4-5 วัน ที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาหรือในช่วงปลายเดือนนี้ น้ำยาในสต๊อกหรือในห้องปฏิบัติการก็เพียงพอ โดยสรุปสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.สุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมอยู่ ที่สำคัญที่สุดคือขอให้ประชาชนคอยเฝ้าระวังตัวเอง ใครที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนั้นให้เฝ้าระวัง ถ้ามีอาการไข้ มีอาการหวัดให้รีบมาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลของเอกชนโดยด่วน

รายงานแจ้งว่าที่โดมอาคาร อเนกประสงค์รินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีทางบุคลากรทางการแพทย์บริการตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานเป็นวันที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ซึ่งในช่วงเช้าสามารถตรวจเชื้อได้เพียง 150 คน ที่เหลือจะต้องรอตรวจในช่วงบ่าย และจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ ตามแผนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังพบว่า แหล่งแพร่เชื้อกลุ่มใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง

โดยมีประชาชน กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่มากจากสถานบันเทิง 8 แห่งในพื้นที่อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ร้านโวลุ่มผับ , ร้านชม , ร้านชมจันทร์ วาไรตี้ , ร้านเซอร์ก้าผับ(หลังไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี) , ร้าน 69และ ร้านเมาดีฟ (หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) , ร้านบลูม ยูอาร์ที , ร้านเพลินและผู้ร่วมงานซ้อมรับประกาศนียบัตรและงานรับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย.64 ทยอยเดินทางเข้า รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บางคนที่มาช้าต้องรอตรวจในช่วงบ่าย เพราะเจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบให้เป็นไปตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขลดความแออัดป้องกันการแพร่เชื้อให้มากที่สุด.

「 บทความต้นฉบับ 」

โควิดพุ่งไม่หยุด! สุราษฎร์เตรียมเพิ่มเตียงสนาม 1,000 เตียง รองรับคลัสเตอร์สถานบันเทิง 8 แห่ง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE