เมืองคอน ตั้งรพ.สนาม 50 เตียง ในอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ต.ปากนคร

3978
views

นครศรีธรรมราช – วันที่ 22 เมษายน โดยนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โพสต์แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 17 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 116 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 115 รายรักษาหายแล้ว 1 ราย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาขนย้ายเตียงนอนทหาร และร่วมทำความสะอาด จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ร่วมใจอุ่นไอรัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช
วันนี้(22 เม.ย.64) นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 นำจิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่ 4 จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขนย้ายเตียงนอนทหารจำนวน 30 เตียง และทำความสะอาดสถานที่

เพื่อเตรียมพร้อมจัดสถานที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ร่วมใจอุ่นไอรัก ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีที่โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้

สำหรับอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ร่วมใจอุ่นไอรัก ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงพร้อมอาคารประกอบต่าง ๆ และสาธารณูปโภค เพื่อรองรับผู้ประสบสาธารณภัย ซึ่งในเบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 50 เตียง แต่ในเบื้องต้นเตรียมไว้ 30 เตียง นอกจากนี้ยังเตรียมสถานที่ของศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ร่วมใจอุ่นไอรัก อำเภอขนอม เป็นโรงพยาบาลสนามอีกหนึ่งแห่งด้วย

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 17 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2564 จำนวน 116 ราย รักษาหาย 1 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115 ราย

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE