เมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนโควิด19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ให้แล้วเสร็จวันนี้

926
views

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 เข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

จ.นครศรีธรรมราช – วันนี้ (23 เม.ย.64) ที่อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นวันที่สองที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 2 เข็มที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน อสม. /กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว และ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ซึ่งต้องฉีดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดกันอย่างคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ด้านสุขศึกษาคอยประกาศให้คำแนะนำผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นระยะ พร้อมแจกจ่ายเอกสารให้ไปประเมินอาการไม่พึงประสงค์ด้วยตัวเองเป็นระยะหลังฉีดวัคซีน เช่น หลังฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน ตามลำดับ

นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ระบุว่า ในส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ของ Sinovac รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2564 จำนวนประมาณ 5,202 โด๊ส กลุ่มเป้าหมาย 2,601 คน โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน และต้องฉีดให้เสร็จภายในวันนี้(23 เมษายน 2564) ส่วนอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนที่ถึงขั้นผิดปกติยังไม่ปรากฏแต่อย่างใด

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac รอบ 2 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 19,840 โด๊ส โดยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 18,400 โด๊ส ประชาชนที่มีโรคประจำตัว จำนวน 1,000 โด๊ส และ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 440 โด๊ส โดยมีการกระจายไปให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นผู้ฉีดให้กลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งต้องดำเนินการฉีดให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้.

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE