ผวจ.เมืองคอน เพิ่ม 4 มาตรการเข้ม!! รับมือโควิดในพื้นที่ หลังติดเชื้อพุ่ง

5082
views

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นความต่อเนื่องจากการเร่งค้นหาและสอบสวนโรคที่เร็วกว่าเดิม โดยขณะนี้การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลอื่นในพื้นที่ได้เร่งปฏิบัติงานเต็มที่ในการตรวจหาเชื้อ โดยเฉลี่ยสามารถตรวจหาเชื้อได้กว่า 400 ตัวอย่างต่อวัน

ซึ่งยอดผู้ป่วยที่พบทั้ง 22 รายในวันนี้(23 เม.ย. 64) เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีกักตัวและเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่มีการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมอีก 4 มาตรการ

เพื่อรับมือสถานการณ์ ทั้งในมาตรการของการตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ที่จำต้องเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และจำเป็นต้องมีชุดป้องกันโรคเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่ทางโรงพยาบาลทุกแห่งก็จำเป็นต้องมีการจัดระบบเข้า-ออก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรและประชาชนที่ไปใช้บริการ ,มาตรการด้านการกักตัว ที่จะต้องมีการพิจารณาระบบการกักกัน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทุกอำเภอต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม

หากผู้กักกันตัวประสงค์จะกักตัวเองที่บ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวอื่น โดยพื้นที่กักตัวดังกล่าวจะต้องไม่มีกลุ่มเสี่ยงภายในบ้าน หรือมีสมาชิกในบ้านหลายคน ซึ่งหากคณะกรรรมการควบคุมโรคพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงจะต้องไปกักตัว ณ สถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ,การขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมได้ปรับระบบเพื่อรองรับเป็น Hospital Quarantine (HQ) เพื่อเป็นสถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง 14 วัน รวมทั้งการจัดทำระบบติดตาม โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินและติดตามสถานการณ์/พฤติการณ์ของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วทุกราย ที่จำเป็นต้องไปดูแลตัวเองที่บ้านต่ออีก 14 วัน โดยใช้ระบบติดตามเพื่อให้ชุมชน/สังคมปลอดเชื้อ รวมทั้งมีการฟื้นฟูตัวเอง มีมาตรการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้ และคาดการณ์ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะมีไปถึงวันจันทร์หน้า(26 เม.ย.64) แล้วจะทรงตัว แต่หากเลยวันจันทร์แล้วยังมีตัวเลขสูงอยู่ก็จะต้องค้นหาสาเหตุซ้ำ

ซึ่งขณะนี้ในแต่ละวันจะมีการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง โดยแต่ละวันผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อจะออกวันละ 2 รอบ คือรอบแรกออกตอนสามทุ่ม และรอบที่สองจะออกตอนเที่ยงคืน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเอาตัวเลขดังกล่าวมาวิเคราะห์และวางระบบการบริหารสถานการณ์ต่อไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

📌
SHARE