กองทัพภาคที่ 4 เปิดค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง ตั้ง รพ.สนาม 63 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

1466
views

นครศรีธรรมราช-กองทัพภาคที่ 4 เปิดค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จัดตั้ง รพ.สนาม ระดับ 1 และระดับ 2 จำนวน63เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 24เม.ย.64 พลตรีอนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนาม ของรพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อใช้รองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุดมีผู้ป่วยโรคโควิด-19ยืนยันสะสมแล้วถึง 193 ราย

เบื้องต้นกองพันเสนารักษ์ที่ 5 ได้จัดเตรียมทั้งอาคารสถานที่ เตียงสนามพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับ 1 จำนวน 50 เตียง และ รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร รองรับผู้ป่วยระดับ 2 จำนวน 13 เตียง นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด่วน เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทันที เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป

พลตรีอนุสรณ์ ระบุว่า กองทัพภาคที่ 4 รับนโยบายที่ให้ทุกเหล่าทัพในการจัดตั้ง รพ.สนาม เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขให้มีปริมาณสถานที่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้พิจารณาขยายขีดความสามารถของ รพ.ทหาร ในพื้นที่ต่างๆ ที่ปัจจุบันดูแลประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่เจ็บป่วยอยู่ ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ให้มีการสำรวจและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ให้พร้อมสนับสนุนทางการแพทย์เมื่อจำเป็นด้วย พร้อมทั้งยังได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพ ประสานกับ ศปม.เพื่อสนับสนุนการทำงานของ ศบค.ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการควบคุมโรคในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคระดับพื้นที่ให้ได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

「 บทความต้นฉบับ 」

โควิดนครศรีฯ กองทัพภาค4 ตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วย

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE