ม.วลัยลักษณ์ พร้อมใช้ศูนย์กีฬาเป็น รพ.สนาม ขนาด 100 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

1699
views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมใช้ศูนย์กีฬาเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียง เบื้องต้นเตรียมไว้ 80 เตียงก่อน รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (25 เม.ย. 64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การกีฬาของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา มี ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมบัติ ดำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันต้อนรับ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้ (25 เม.ย. 64) จังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 23 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและได้กักกันไว้แล้วทั้งหมด ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลัก ๆ 2 พื้นที่ คือ อ.พระพรหม 5 คน และพื้นที่อำเภอสิชล 5 ราย ส่วนที่เหลือกระจายตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ได้กันกันและสอบสวนโรคไว้แล้ว ส่วนการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามนั้น ได้มีการดำเนินการไว้แล้วหลายพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลพระพรหม ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว

ส่วนโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ศูนย์กีฬาของศูนย์การแพทย์ ดูสถานที่แล้วมีความพร้อม มีความเหมาะสมเป็นห้องโถงใหญ่ ระบายอากาศได้ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหลือเพียงแต่การจัดระบบและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลง เท่านั้น โดยจะเตรียมความพร้อมให้เสร็จภายในวันพุธที่จะถึงนี้ ส่วนบุคลการที่ให้บริการที่โรงพยาบาลสนาม ส่วนหนึ่งทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติการด้วย ภายใต้การสนับสนุนและอำนวยการของโรงพยาบาลท่าศาลา แต่ระบบรักษาศูนย์กลางใหญ่ให้โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งมีระบบการจ่ายยาได้มาตรฐานชุดเดียวกันทั้งหมด

“…ขอให้พี้น้องประชาชนสบายใจได้ ไม่ว่าจะเป้นโรงพยาบาลมหาราช หรือโรงพยาบาลใด ๆ หรือแม้โรงพยาบาลสนามระบบการจ่ายยาคุณภาพของยาชุดเดียวกันทั้งหมด แต่ความเป้นพิเศษของโรงพยาบาลสนามจะมีการจัดแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่มาดูแลเป็นการเฉพาะไม่มีภารกิจอื่น ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง แต่เบื้องต้นเตรียมไว้ 80 เตียงก่อน ส่วนสถานการณ์ในขณะนี้มีสถานที่หลายแห่งทีมีความพร้อม พยายามกระจายพื้นที่เป็นโซน ๆ ในการดูแลผู้ป่วย…”

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 987 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วจำนวน 205 เตียง เหลือ 782 เตียง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE