เมืองคอน มีมติให้ปิดต่อ สถานบริการ-สถานที่เสี่ยง – ” ปิดตลาด” ทำความสะอาดอย่างน้อย 2 วัน

3682
views

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเป็นการชั่วคราวต่อไป ส่วนตลาดนัด ตลาดสด ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.- 6 พ.ค.64 ให้ปิดทำความสะอาดอย่างน้อย 2 วัน

วันนี้ (27 เม.ย.64) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศรีวิชัยศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการบริหารศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การพิจารณาแผนการให้วัคซีนโควิด-19 และการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า วันนี้(27 เม.ย.64) จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยจำนวน 16 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้กักกันไว้แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีการรับทราบและพิจารณาใน 5 ประเด็นหลัก คือ

1 การจัดระบบสถานการณ์ปัจจุบันโดยทำเป็นคลัสเตอร์รายอำเภอ เพื่อไล่สอบสวนโรคของเก่าที่ได้กักกันไว้แล้ว ใครที่เป็นความเสี่ยงสูงให้มาตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุด ซึ่งสามารถตรวจได้วันละกว่า 700 เคส

2.เรื่องวัคซีน ได้รับการจัดสรรมาอีก 20,000 โดส เพื่อฉีดให้บุคลกรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงด่านหน้า คาดสามารถฉีดได้ในสัปดาห์หน้า

3. การอนุมัติจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง เช่นโรงพยาบาลพระพรหม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลพ่อท่านคล้าย โดยรับเคสที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีอาการเบาบางที่สุด

4. เรื่องของการทำคำสั่ง/ประกาศให้เป็นปัจจุบัน เช่นการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเป็นการชั่วคราวต่อไป จากเดิมปิด 14 วัน แต่จะปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนที่ยกระดับมากขึ้นเรื่องของ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดิน ตลาดเพื่อการท่องเที่ยวให้ปิดชั่วคราว ส่วนตลาดนัด ตลาดสด ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.- 6 พ.ค.64 ให้ปิดอย่างน้อย 2 วัน เพื่อทำความสะอาดให้มีระยะปลอดเชื้อ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัด หรือเจ้าของตลาดไปพิจารณา การจัดกิจกรรมสาธารณะ/งานตามประเพณีต่าง ๆ ยกเว้นงานศพ ให้จำกัดคนเข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เรื่องการสวมหน้ากาก การปกปิดข้อมูล เรื่องของการสั่งให้กักและไม่กัก ซึ่งเป็นเรื่องของการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว จะมีการประกาศให้ชัดเจนขึ้น และ

5. การบูรณาการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ชัดเจน โดยใช้ระบบ Dashboard เป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่ำเสมอ

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE