ตรวจเข้ม!! เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านวังงู หมู่ที่ 4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

1967
views

ตรวจเข้ม…เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สาธารณสุข อสม.และตำรวจ ตั้งจุดตรวจกำหนดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านวังงู หมู่ที่ 4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้อำเภอร่อนปิดบูลย์ ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว 3 หมู่บ้าน ระหว่าง 30 เม.ย.- 6 พ.ค.64 เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19.

พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อความสะดวกในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การค้นหาและการคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่ออีกว่า สาเหตุของการสั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวนั้น เนื่องจากในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ซึ่งมีหมู่บ้านที่พบผู้เป็น มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น และมีผู้สัมผัสโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนครัวเรือน ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1409/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งนายอำเภอสามารถสั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 7 วัน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้เข้า-ออกหมู่บ้านต้องลงทะเบียนด้วย

วันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 46 คน โดย 30 คนอยู่ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ทำให้อำเภอร่อนพิบูลย์มีผู้ป่วยสะสม 38 คน ซึ่งก่อนหน้านี้พบการติดเชื้อจากงานบวช และมีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว จากเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้ติดเชื้อใน อ.ร่อนพิบูลย์ และขยายไปอำเภอข้างเคียง เช่น อ.ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งสง ชะอวด เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงในเหตุการณ์นี้ของร่อนพิบูลย์ไปแล้ว 789 ราย อ่านผลตรวจแล้วประมาณ 100 ราย พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย รอผลตรวจอีกเกือบ 700 ราย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE