เมืองคอนสั่งปิด!! “หมู่บ้านบางบูชา” ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง เป็นหมู่บ้านที่ 4-ศูนย์อนามัยที่ 11 ปิด 3 วัน

1595
views

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ของ จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 คน สะสม 409 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 363 คน รักษาหายแล้วเพิ่ม 11 คน สะสม 43 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย สะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ใน อำเภอปากพนัง 15 คน, เมืองนครศรีธรรมราช 10 คน,ร่อนพิบูลย์ 8 คน, พิปูน 5 คน, ทุ่งสง ช้างกลาง พระพรหม ขนอม อำเภอละ 2 คน และพรหมคีรี 1 คน

อ.ปากพนัง จึงได้ออกประกาศด่วน เรื่อง สั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว หมู่ที่ 1 บ้านบางบูชา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ 2-8 พฤษภาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่รบาดของโรคโควิด-19 หลังพบติดเชื้อรายใหม่อยู่ในอำเภอปากพนังถึง 15 คน

โดยปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวมีมาตรการดังต่อไปนี้

  1. ห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือสถานที่พำนักของตน นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค
  2. ผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคโควิดหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคทันที

ศูนย์อนามัยที่ 11 สั่งปิด 3 วัน หลังบุคลากรเสี่ยงสูง

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ออกประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มีบุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูง จึงขอปิดการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการและแผนกผู้ป่วยนอก ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะอุบัติเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ผู้ป่วยทั่วไปให้ไปรับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลข้างเคียง

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัด ให้โทรศัพท์ติดต่อเลื่อนนัดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 075-399460 ต่อ 105

ผังพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

↗️
SHARE