รพ.ท่าศาลา ซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด- ไปยังรพ.สนาม ม.วลัยลักษณ์ ก่อนรับผู้ป่วย 6 พ.ค.64

1116
views

โรงพยาบาลท่าศาลาร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลท่าศาลา ไปยังโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับผู้ป่วย 6 พฤษภาคม 2564

วันนี้(3 พ.ค.64) โรงพยาบาลท่าศาลา ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลท่าศาลา ไปยังโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตั้งแต่การส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลท่าศาลา จนถึงการรับตัวผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้มีความรัดกุม ปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ(PPE)เหมือนกับการปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน สำหรับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้อาคารศูนย์พลศึกษา เบื้องต้นได้มีการเตรียมเตียงไว้ 106 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย แยกฝั่งชาย-หญิง ชัดเจน โดยแต่ละเตียงมีพื้นที่ 9 ตารางเมตร(3X3 เมตร) มีปลั๊กไฟให้ทุกเตียง มีไวไฟ(WIFI)ให้ใช้ฟรี

นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนทั้งสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งบุคลากรศูนย์การแพทย์ในการปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนาม ส่วนบริษัท SCG ได้สนับสนุนเตียงกระดาษ วัดต่าง ๆ สนับสนุนพัดลม เป็นต้น ส่วนแผนการรับผู้ป่วยนั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นเวลา 7 วันก่อน จากนั้นจึงมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามอีก 7 วัน ซึ่งทีมแพทย์ พยาบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมีความมั่นใจ 100 % โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเปิดในวันที่ 5 พฤษภาคม และมีการเริ่มรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนามในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดสถานที่โรงพยาบาลสนามมีการแยกส่วนชาย-หญิงชัดเจน มีห้องละหมาดสำหรับมุสลิม มีห้องรับประทานอาหาร และห้องพักผ่อน ส่วนบริเวณรอบนอกมีการกั้นพื้นที่เป็นลานเอนกประสงค์สำหรับออกกำลังกาย เพื่อผ่อนคลายได้ ด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานจะสลับกันผลัดละ 1 สัปดาห์ มีโรงพยาบาลท่าศาลาเป็นแม่ข่าย นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลมหาราช สาธารณสุขจังหวัด และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 28 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสมระรอกเดือนเมษายน จำนวน 437 คน รักษาหายแล้ว 59 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล374 คน และ เสียชีวิต 4 คน

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE