เมืองคอน ยังน่าห่วง!! วันนี้ (5 พ.ค.64) ป่วยเพิ่ม 31 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 500 ราย

2775
views

จ.นครศรีธรรมราช – วันนี้ (5 พ.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถิติผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน ป่วยเพิ่ม 31 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 500 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 403 ราย รักษาหายแล้ว 93 ราย เสียชีวิต 4 ราย

จำนวนผู้ป่วยเพิ่ม 31 ราย กระจายอยู่ใน อ.เมือง 9 ราย อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ราย อ.นาบอน 4 ราย อ.ทุ่งสง 1 ราย อ.สิชล 1 ราย อ.เชียรใหญ่ 3 ราย อ.พิปูน 2 ราย อ.ชะอวด 1 ราย อ.ลานสกา 4 ราย อ.พระพรหม 3 ราย อ. ปากพนัง 1 ราย และ อ.ทุ่งใหญ่ 1 ราย

*ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

โดยรายละเอียดทั้งหมด นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงบ่ายวันนี้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE