เมืองคอน ป่วยโควิดเพิ่ม 24 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 551 ราย หายแล้ว 135 ราย เสียชีวิต 5 ราย

2654
views

จ.นครศรีธรรมราช – วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถิติผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 24 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 551 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 411 ราย รักษาหายแล้ว 135 ราย เสียชีวิต 5 ราย

*ข้อมูลระลอกเมษายน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

สถานการณ์เตียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ผังพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ขณะที่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมได้มีมติยกระดับการควบคุมพื้นที่ขั้นสูงสุด โดยล่าสุดได้ให้มีการปิดหมู่บ้านเพิ่มในอำเภอร่อนพิบูล ซึ่งเป็นคลัสเตอร์วงพนันงานบวช อีก 3 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง โดยมีการพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในหมู่บ้าน ส่งผลให้ขณะนี้ใน อำเภอร่อนพิบูลย์ถูกปิดแล้ว 6 หมู่บ้าน และในอำเภอปากพนังในหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อีก 1 หมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE