เมืองคอน วันนี้(21 พ.ค.64)พบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 8 คน หลังทุกฝ่ายระดมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น!!

1222
views

นครศรีธรรมราช – วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช หลังทางจังหวัดและทุกฝ่ายระดมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องทำงานอย่างหนักและเร่งรัดกับเวลา ในการลงพื้นที่ออกตรวจหาเชื้อในพื้นที่เสี่ยงนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช หลังทางจังหวัดและทุกฝ่ายระดมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องทำงานอย่างหนักและเร่งรัดกับเวลา ในการลงพื้นที่ออกตรวจหาเชื้อในพื้นที่เสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 8 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 796 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 259 ราย รักษาหายแล้วสะสม 527 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย

*ตัดยอดผู้ป่วยสะสมออก 1 ราย เนื่องจากตรวจหาเชื้อที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ เข้ารับการรักษาตัวที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ก่อนหน้านี้ จ.นครศรีธรรมราช มีคลัสเตอร์โควิด-19 จากวงพนันในงานแต่งงานและงานบวช คลัสเตอร์ล่าสุด ในตลาดสดหัวอิฐ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้ขณะนี้คลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐ มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 50 คน โดยเชื้อกระจายวงกว้างไปที่อำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อีกหลายจุดด้วย เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งควบคุมไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง และเร่งสอบสวนโรค ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุข

ในส่วนของแผนการกระจายวัคซีนของรัฐบาลที่จะฉีดเพิ่มเติมต่อจากบุคลากรทางการแพทย์ คือ กลุ่มราชทัณฑ์ กลุ่มครูอาจารย์ และ กลุ่มขนส่งสาธารณะ จากนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งได้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 145,055 คน จากเป้าหมาย 419,748 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 เริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลเดือนมิถุนายน จำนวน 76,000 โดส กรกฎาคม 54,000 โดส สิงหาคม 230,000 โดส และเดือนก.ย.-ธันวาคม 700,000 โดส โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถฉีดวัคซีนได้วันละ 20,000 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด จำนวน 989,411 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรในจังหวัด

ทั้งนี้หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนในนามหน่วยงาน/องค์กร ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งจะได้ฉีดหลังกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE