ภูเก็ต – พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดึงคนต่างจังหวัด อาศัย-ทำงานในภูเก็ต ย้ายทะเบียนบ้าน

2226
views

ภูเก็ต – พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดึง คนต่างจังหวัดที่อาศัยและทำงานในภูเก็ตย้ายทะเบียนบ้านเพิ่มจำนวนประชากรในพื้นที่ส่งผลรัฐอุดหนุนงบประมาณเพิ่ม หลังพบยังมีคนจำนวนมาไม่ย้ายเข้าให้ถูกต้อง

นายณรงค์ วุ่นซิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังมีคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก ที่ยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังไม่รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในขณะที่จำนวนประชากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแค่ 40,000 กว่า งบประมาณที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนเป็นไปตามจำนวนของประชากร แต่จังหวัดภูเก็ตต้องดูแลคนเป็นล้านในขณะที่ได้รับประมาณตามจำนวนประชากร แค่ 400,000 กว่าคน ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีงบจำกัด

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเชิญชวนให้คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ต ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มตัว เพราะการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจะมีประโยชน์เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่นล่าสุดคือการลงทะเบียนฉีดวัคซีนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้คนต่างจังหวัดจะถูกดึงรายชื่อออกจากระบบ ทำให้ต้องยุ่งยากในเรื่องของการไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้เซ็นรับรองตัวตน บางคนต้องเสียสิทธิ์ นอกจากนั้นในเรื่องของการรับถึงยังชีพก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เพราะท้องถิ่นไม่สามารถที่จะแจกถุงยังชีพให้กับบุคคลที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตได้ แม้จะบอกว่าอยู่ภูเก็ตมานานกว่า 20 ปีก็ตาม

เกาะภูเก็ต

และที่สำคัญคือเรื่องของงบประมาณ ถ้าคนต่างจังหวัดที่มาทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านในภูเก็ตจะทำให้จังหวัดได้รับงบประมาณประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้การดูแลประชากรทำได้ดีขึ้น เช่นถ้าคนย้ายเข้ามาเข้าอีกประมาณ 2 แสนกว่าคน จังหวัดภูเก็ตก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มอีก2.500 ล้านบาท และจำนวน ส.ส.ก็จะได้เพิ่มอีก 1 คน

บทความต้นฉบับ

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดึงคนต่างจังหวัดอาศัยและทำงานในภูเก็ตย้ายทะเบียนบ้าน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE