เมืองคอน ยังไม่นิ่ง! ยอดติดเชื้อ”โควิด” (1 มิ.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย

1678
views

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังทางจังหวัดและทุกฝ่ายระดมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นมาตราฯ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทั้งกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการระบาด ให้มีการรายงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกี่ยวกับมาตรการฯ ต่างๆ ทั้งการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ไม่รวมตัวในพื้นที่ให้เกิดความแออัดเสี่ยงการแพร่ระบาด เพื่อลดการแพร่ระบาด ส่วนการณรงค์ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่าย องค์กรป้องครองส่วนท้องให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีเช่นกัน

ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน เวลา 09.00 น.วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน เพิ่ม 8 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 884 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 142 ราย รักษาหายแล้วสะสม 727 ราย และเสียชีวิตสะสม 15 ราย

↗️
SHARE