เมืองคอน ติดโควิดเพิ่ม 2 ราย ผู้ว่าฯ สั่งเร่งสร้างความเข้าใจแผนบริหารวัดซีน

1227
views

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 886 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 134 ราย รักษาหายแล้วสะสม 737 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ มี 1,016,326 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. , กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานเสี่ยง/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่าง ๆ , กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน , กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อ และกลุ่มประชาชนทั่วไป

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อได้ยกระดับความสำคัญของบุคลากรในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา พนักงานระบบขนส่งสาธารณะ และกลุ่มพนักงานตุลาการ

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ซึ่งมีจำนวนรวม 425,930 คนนั้น ขณะนี้จองฉีดวัคซีนเข้ามาแล้ว 221,036 คน จะได้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลของรัฐ 28 แห่งทั่วจังหวัด

ส่วนความพร้อมในการรับมือการเปิดภาคเรียน วันที่ 14 มิถุนายนนั้น จะมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกติดตามประเมินความพร้อมของโรงเรียนและสถานศึกษาแต่ละแห่ง ก่อนจะเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ หากมีความพร้อมก็สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

แต่หากไม่พร้อมหรือคณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสุ่มเสี่ยง ก็ต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคนทุกฝ่ายต่อไป

↗️
SHARE