วันแรกคึกคัก! เมืองคอนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี-ผู้ป่วยโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

739
views

วันแรกการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่นครศรีธรรมราช บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ว่าฯมั่นใจ ภายใน 30 กันยายนนี้ กลุ่มเป้าหมายทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 มิ.ย.64 ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตเรื้อรังระยะ 5,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน และโรคอ้วน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการนัดหมายล่วงหน้าเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเวลา 08.00 น.

โดยเริ่มจากตรวจสอบเอกสาร ซักประวัติ วัดความดัน รับบัตรคิว ฉีดวัคซีน และรอ 30 นาทีหลังฉีดวัคซีนเพื่อสังเกตดูอาการ ก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน และรับในนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ต่อไป

จากนั้นเวลา 09.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการ มีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ พร้อมร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ฉีดวัคซีน ซึ่งที่ศาลาประชาคมโรงละครฯ ในวันนี้มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน 504 คน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันลงทะเบียนมาฉีดวัคซีนถือเป็นการทำความดี แม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังต้องปฏิบัติตนในการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละสถานที่เหมือนเดิม หรือที่เรียกว่าการใช้ชีวิตวิถีใหม่ สำหรับการฉีดวัคซีนมีประโยชน์หลัก ๆ 3 อย่าง คือ 1. ทำให้เรามีความปลอดภัย 2.เป็นการช่วยผู้อื่นทางอ้อม เพราะเราไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาด สามารถยุติการแพร่ระบาดได้ระดับหนึ่ง 3. ได้ช่วยสังคม ช่วยประเทศชาติ สร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งของคนไทยและคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ในเดือนมิถุนายนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนประมาณ 67,000 คน แต่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนประมาณ 49,000 โดส แต่บางส่วนได้มีการฉีดก่อนแล้วและบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะมาฉีด ในช่วง 15 วันแรก ยอดจองจะสูงแต่หลังจากนั้นยอดจองจะลดน้อยลง สำหรับวันที่ 7-9 มิถุนายน ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนและได้รับใบนัดแล้วจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน

หลังจากนั้นจังหวัดสามารถบริหารจัดการวัคซีนตามที่ได้รับการจัดสรรมาเป็นล็อต ๆ ได้ โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปวัคซีนจะเข้ามาประมาณ 5 แสนโดส จังหวัดสามารถฉีดได้วันละ 15,000 โดส และเพิ่มการฉีดได้สูงสุดวันละ 2 หมื่นโดส จากจุดฉีดวัคซีนจำนวน 28 จุดทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการซักซ้อมและทดสอบระบบการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา และภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมายชาวนครศรีธรรมราชต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ประมาณ 1 ล้านคน หรือ 70 %ของประชากรในจังหวัด

นางพิมพ์ประไพ โรสมิทธิ์ อายุ 57 ปี ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คนแรก ที่จุดฉีดวัคซีนศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้น และมีความกังวลนิดหน่อย แต่ไม่กลัว เพราะเชื่อมั่นในวัคซีน ที่สำคัญความคิดเห็นส่วนตัวเชื้อว่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ดีกว่าไม่ฉีด

เช่นเดียวกับนางเจียมจิต มัทวัง อายุ 86 ปี และมีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค ได้เดินทางมาฉีดวัคซีนกับบุตรสาวกล่าวว่า การฉีดวัคซีนมีความปลอดภัยมากกว่าไม่ได้ฉีด
นอกจากนี้นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่เดินทางไปฉีดวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนวันนี้(7 มิ.ย.64) จำนวน 351 คน และตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 อ.เมืองนครศรีธรรมราช เป็นจุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ มีเป้าหมายการฉีดวันนี้ จำนวน 193 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 จำนวน 21,860 โดส โดยมีการกระจายไปยังจุดฉีดวัคซีนทั้ง 28 จุดใน 23 อำเภอของจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE