เทศบาลเมืองคอน ประกาศปิด อุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครฯ

2045
views

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ออกประกาศตามกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และได้มีการแพร่กระจายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรของอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จึงมีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP )โทร 075-340945 และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช โทร 075-358261

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE