อย.แจงชัด!! “น้ำส้ม” ขายโดยตรงกับผู้บริโภค ไม่ต้องขออนุญาต อย.

1121
views

อย. แจงชัดน้ำส้มที่ผู้ผลิตทำขายโดยตรงกับผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่หากผลิตบรรจลงในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องขออนุญาตก่อน

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีน้ำส้มที่ผู้ผลิตทำขายและจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตกับ อย. แต่ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ

สำหรับน้ำส้มที่ผลิตบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทแล้วส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆ ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน และต้องมีฉลากแสดงชื่อสินค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ รวมถึงมีเลข อย. 13 หลักที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

โดย อย. ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยทุกราย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE