เมืองคอน ปิดอีกหมู่บ้านคุมโควิด คลัสเตอร์ครูโรงเรียนดัง สะเทือน!! สั่งดูแลเข้ม

1774
views

20 มิ.ย.64 – นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงวันที่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ความว่าเนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 9 โซนมัสยิดปากพูนใต้ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากนักเรียนโรงเรียนมัรกัส จังหวัดยะลา 1 ราย สมาชิกในครอบครัว 1 ราย รวม 2 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC)หลายราย เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชปิดชุมชนเฉพาะบริเวณมัสยิดปากพูนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลปากพูนเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2564

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด –19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระลอกใหม่เดือนเมษายน ประจะวันที่ 20 มิ.ย. ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย ยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,352 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 881 ราย รักษาตัวใน รพ. 453 ราย เสียชีวิตสะสม 18 ราย

สำหรับสถานการณ์คลัสเตอร์ใหม่ รร.มัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งที่ ผอ.และครูอาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มาช่วยงานโรงเรียนเตรียมสถานที่และจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ครูสอนวิชาการงานอาชีพติดเชื้อ 1 รายและนำสู่เพื่อนครูที่สัมผัสใกล้ชิดอีก 1 ราย และหลานชายของครูที่เรียนอยู่วิทยาลับเทคนิคแห่งหนึ่งอีก 1 ราย จนต้องปิดโรงเรียนทำการฉีดล้างฆ่าเชื่อและตรวจเชิงรุกครู และบุคลากรกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งกักตัวทุกคน 14 วันและรอผลการตรวจว่าจะมีผู้ติดเชื่อเพิ่มในกลุ่มนี้อีกหรือไม่

นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ได้ทำหนังสื่อชี้แจงลงวันที่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานกรณีคุณครูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงท่านนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และได้ประสานขอคำชี้แนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด โดยโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ไปตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลมหาราช เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งครูแต่ละคนจะต้องรอรับผลการตรวจทางโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาล,ครูกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับครูผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้ร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกันเมื่อวันที่ 14 และ 16 มิ.ย.64 จำนวน 7 ราย ซึ่งได้ตรวจสารคัดหลั่งเพื่อหาเชื้อเรียบร้อยแล้วและกักตัวที่บ้านในวันที่ 18 มิ.ย.64 ผลตรวจทุกคนไม่ติดเชื้อ ,ครูและบุคลากร กลุ่มเสี่ยงต่ำ ทุกคนได้ไปโรงพยาบาล ผ่านการคัดกรอง และแพทย์แนะนำให้มากักตัวที่บ้าน 14 วัน , วันที่ 18 มิ.ย.64 เมื่อเวลา 17.00 น. รพ.สต.โคกข่อย และ อบต.ปากนคร เข้ามาสอบสวนโรค เก็บข้อมูลเชิงลึก ที่โรงเรียน รายงานสาธารณสุขอำเภอ ในการนำผู้เสี่ยงสูง ไปกักตัวตาม LQ 2 ส่วน ได้แก่ โรงแรมราวดี และโรงแรมอิโคอิน

นอกจากได้แจ้งให้ยามรักษาความปลอดภัย ปิดอาคารเรียนและประตูรั้วโรงเรียน ปิดป้ายห้ามเข้า-ออก ห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ 14 วัน ตามคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ สสจ.นครศรีธรรมราช แจ้งให้ครูและบุคลากรฯทุกคน กักตัวเอง 14 วัน ร่วมรับผิดขอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ,

โดยวันที่ 19 มิ.ย.64 ได้รับแจ้งผลการตรวจฯจากคุณครูทุกท่านในกลุ่มไลน์ของโรงเรียน พบว่ามีเพียง 1 ราย มีผลตรวจเป็นบวก โดยได้โทรศัพท์ประสานกับคุณครู ได้รับแจ้งว่าเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ได้สนทนากันแบบใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก ทาง รพ.มหาราชโทรมาแจ้งและมารับตัวไปตรวจอีกครั้งในภาคบ่าย พร้อมกับครอบครัว และขณะนี้ผู้ป่วยรายที่ 2 และครอบครัวได้เข้ารับการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนคุณครูและบุคลากรฯ ได้มีรถไปรับที่บ้านมากักตัว ณ. โรงแรมราวดีและโรงแรมอิโคอินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ในคลัสเตอร์โรงเรียนท่านคร ฯจนถึงขณพะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย ประกอบด้วยครู 2 รายและหลานชายของครูที่ติดคนแรกที่ ซึ่งทีมสอบสวนโรคทำการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดูไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้ง 3 คน โดยเฉพาะครูที่พบติดเชื้อคนแรกกับหลานชายว่าใครน่าจะติดจากใครก่อน และมีความเป็นไปได้ลุกลามมาติดครูคนแรกจนำมาติดเพื่อนครูในโรงเรียนอีกคนดังกล่าว และน่าห่วงในส่วนของไทม์ไลน์หลานชายครูคนแรกที่อาจจะลุกลามกว้างขวางกว่าคนอื่น ๆ ในคลัสเตอร์นี้.

บทความต้นฉบับ

เมืองคอนปิดอีกหมู่บ้านคุมโควิด คลัสเตอร์ครูโรงเรียนดังสะเทือนสั่งดูแลเข้ม

↗️
SHARE