ป่วน!! “คลัสเตอร์มัรกัสยะลา” พบติดเชื้อขยายวงกว้าง ติดเพิ่มอีก 74 ราย สะสม 875 ราย

1082
views

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 จังหวัดยะลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 74 ราย ยอดรวมสะสม 875 ราย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เผย คลัสเตอร์มัรกัส จ.ยะลา พบติดโควิดสะสมแล้ว 402 คน ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส 111 คน, ยะลา 102 คน, สตูล 46 คน, ปัตตานี 46 คน, สงขลา 36 คน, กระบี่ 18 คน, พัทลุง 13 คน, นครศรีธรรมราช 10 คน, สุราษฎร์ธานี 9 คน, พังงา 5 คน, ตรัง 3 คน และภูเก็ต 3 คน

การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะคลัสเตอร์มัรกัส ทางโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ได้เตรียมแผนขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 หลัง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาได้เร่งติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมเปิดใช้งาน

สำหรับข้อมูลโรงวพยาบาลสนามจังหวัดยะลา เปิดใช้งานรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาไปแล้วจำนวนเกือบ 200 คน จำนวน 2 อาคาร ซึ่งอาคารที่ 1 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 97 คน เป็นเพศหญิง 44 คน ชาย 53 คน ส่วนอาคารที่ 2 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 66 คน เป็นเพศหญิง 18 คน และชาย 48 คน

อย่างไรก็ตาม การเตรียมขยายอาคารของโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นการเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดยะลา (ศบค.ยะลา) ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับกับผู้ป่วยที่จะมีขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน.

บทความต้นฉบับ

↗️
SHARE