ไทยเบฟ สนับสนุนแอลกอฮอล์กว่า 1,000 ลิตร เพื่อใช้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด ใน 23 อำเภอ

609
views

ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ สนับสนุนแอลกอฮอล์กว่า 1,000 ลิตร ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบต่อสู่ 23 อำเภอเพื่อใช้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

วันนี้(28 มิ.ย.64) ที่บริเวณโถงด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,240 ลิตร หรือ 62 แกลลอน จากนางกรรณิการ์ สามารถ ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณในนามพี่น้องขาวนครศรีธรรมราช พร้อมสั่งการให้นำแอลกอฮอล์ ทั้งหมดแจกจ่ายไปยัง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้แต่ละพื้นที่นำไปใช้เพื่อการบริหารสถานการณ์ การป้องกันและควบคุมตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ พร้อมจัดสรรแอลกอฮอล์อีกจำนวนหนึ่งแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตามความเหมาะสมด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE